Prohlášení o zpracování osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Správce osobních údajů

Společnost powerprint s.r.o., Brandejsovo nám. 1219/1, 165 00 Praha Suchdol, IČ 27627705, DIČ CZ27627705, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů údajů (e-maily, telefon)

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Jméno a příjmení, telefon, e-mail. (případně adresa v případě požadavku na zaslání)

Použití osobních údajů

Použití osobních údajů je vždy v souladu s důvodem jejich shromáždění nebo z důvodů jiných právních nároků.

Doba zpracování osobních údajů

Po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Zabezpečení osobních údajů

Správce dbá na zabezpečení osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před neoprávněným použitím, přístupem či prozrazením.

Změny prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Společnost powerprint s.r.o. si vyhrazuje právo příležitostně toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů aktualizovat. U každé revize bude uvedeno datum „poslední aktualizace“.

Kontakt

Dotazy k ochraně osobních údajů směřujte na níže uvedené kontakty:
E-mail: podpora@powerprint.cz
Telefon: +420 602 411 998